Dr. Bora Ok | Estetik, Plastik, Rekonstrüktif Cerrahi

Yüz Germe

Yüz Estetiği

Yüz germe nedir?

Yüz germe (face lift) ameliyatı, cildin elastikiyetini kaybederek sarkması, çene hattının kaybolması, gıdının belirginleşmesi gibi yaşlanma belirtilerini gidermek, zamanın izlerini silerek hastaları daha genç bir görünüme kavuşturmak için uygulanan cerrahi operasyondur.

Yüz germe ameliyatı sayesinde, zamanla yüzde sarkıklığa sebep olan deri fazlalıkları ve derin yüz dokusunun gevşekliği giderilir.

Yüzün farklı bölümlerinin hedeflendiği veya yüzün tamamına uygulanan çeşitli yüz germe teknikleri hem kadınlar hem de erkekler arasında çokça tercih edilen yüz gençleştirme prosedürlerindendir.

Mini yüz germe, orta yüz germe, alt yüz germe, derin plan yüz germe teknikleri yüzün belirli bir kısmındaki sarkıklığı gidermeyi mümkün kılar. Yüzdeki gevşeklik, sarkıklık ve kırışıklıklar daha ileri seviyedeyse endoskopik tam yüz germe yöntemiyle ihtiyaç görülen tüm alanlara müdahale ederek yüzü gençleştirmek ve kişiyi 10-15 yıl öncesine döndürmek mümkündür.

Yüz Germe

Yüz germe ameliyatı nasıl yapılır?

Yüz germe ameliyatında saçlı deriden kulak önü çizgisine, oradan da kulak arka bölgesine uzanan bir kesi yapılır. Saçlı derideki kesi kaşın dış tarafında gerginliğe kavuşmayı, kulak önündeki kesi yanaktaki sarkıklığı gidermeyi, kulak arkasındaki kesiler ise boyunda gergin bir görünüme ulaşmayı sağlar.

Büyük oranda genel anestezi altında yapılan yüz germe ameliyatı, işlem yapılan alanın büyüklüğüne göre 4 ila 6 saat arasında sürmektedir.

 

Yüz germe ameliyatının faydaları

Yüz germe ameliyatları hem sarkıklıkların geri döndürülmesi hem de hacim kayıplarının giderilmesi yönünde uygulanan müdahaleler ile yüzün daha genç ve parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Gerektiği takdirde boyun germe, gıdı germe, yağ enjeksiyonu, göz kapağı ve/veya kaş kaldırma gibi prosedürlerle birlikte yapıldığında bütünsel ve hastalar açısından daha tatmin edici sonuçlar ortaya çıkar.

 

Yüz germe ile uygulanan diğer ameliyatlar

Yüz germe ile birlikte en sık uygulanan ameliyatlardan biri boyun germedir. Hem yaşlanmaya bağlı olarak hem de zayıflama ameliyatları sonrasında belirgin değişiklik görülen boyun bölgesindeki ve gıdıdaki sarkıklıklar, özellikle alt çenenin geride olduğu durumlarda kişiye büyük rahatsızlık verebilir.

Bu durumda klasik boyun germe ameliyatının yanına gıdı bölgesindeki kasların sıkılaştırılması ve çene ucunun daha belirgin olmasını sağlayan implant veya yağ dolguları eklenebilir. İhtiyaç halinde özellikle cilt altı depo yağ dokusu belirgin kişilerde ince kanüller ile yapılacak liposuction ile boyun kontürleri daha belirgin hâle getirilir. Aynı zamanda liposuction işleminin deride yarattığı kasılma etkisinden de fayda görülebilmektedir.

Orta yüzde ve yanaklardaki sarkıklıklar için klasik yüz germe ameliyatları, kısa izli yüz germe ameliyatları, orta yüz germe veya yanak bölgesine yağ dokusuyla hacim verme ameliyatları birlikte uygulanabilir. Kaş sarkıklıkları ise saçlı deriden yapılan kaş kaldırma ameliyatları ile düzeltilir.

 

Ameliyatsız yüz germe

Günümüzde hastaların ihtiyacına, yaşına, tıbbi geçmişine ve mevcut tıbbi durumuna göre uygulanan farklı yüz germe teknikleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, ameliyatsız yüz germe adı verilen, hastaların görünümünü iyileştirmeyi ve yüz gençleştirmeyi hedefleyen radyofrekans, fraksiyonel iğneli radyofrekans, altın iğne, Ultherapy, fokuslu ultrason, ipek koza gibi pek çok teknik mevcuttur.

Her bir tekniğin birtakım avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da bulunduğunu, uygulanan bir işlemin daha sonra başka bir işlemin başarısını etkileyebileceğini akıldan çıkarmamakta fayda vardır.
Uzun vadede ameliyatsız gençleşme yöntemlerinden çok daha kalıcı sonuçlar veren yüz germe operasyonlarının başarılı olması ve hedeflenen hasta memnuniyetinin sağlanabilmesi, hastanın ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak doktor tarafından en uygun prosedürlerin önerilmesiyle gerçekleşebilir.

Yüz Germe Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yüz gerdirme kaç yaşında yapılmalıdır?

Yüz germe için ideal adaylar çoğunlukla 45-55 yaş aralığındaki kişilerdir. Orta yüz germe ise 35-50 yaş aralığında yapılabilir. Bunun öncesinde dolgu ve yağ enjeksiyonları, b0t0x uygulamaları gibi cerrahi olmayan prosedürler tercih edilebilir.

Kimler yüz gerdirme yaptırabilir?
Yüz germe ameliyatı ne kadar kalıcıdır?
Yüz germe ne kadar sürer?
En iyi yüz germe yöntemi nedir?
Yüz germe ameliyatının riskleri nelerdir?
Yüz germe ameliyatından önce nelere dikkat edilmelidir?
Yüz germe ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmelidir?
Yüz germe ameliyatı iyileşme süreci nasıldır?
Yüz gerdirme ameliyatında iz kalır mı?
Yüz germe ameliyatının fiyatı nedir?

1. Derin Plan Yüz Germe (Deep Plane Face Lift)

Derin plan yüz germe nedir?

Derin plan yüz germe ameliyatlarında, deri altında bulunan ve yüz mimik kaslarını çevreleyen SMAS (superficial muscular aponeurotic system) dokusuna müdahale edilir. Diğer bir deyişle, yüz germe ameliyatı, yüz derisinin gerilmesiyle değil, kas, yağ ve sinir dokusundan oluşan SMAS yapısının cerrahi olarak askıya alınmasıyla gerçekleştirilir.
SMAS dokusu, yüzde bulunan yüzeyel bir bağ dokusu sisteminin yanak bölgesinde kalınlaşarak oluşturduğu bir tabakadır. Yüz sinirleri bu dokunun altında çeşitli tabakalarda yer alıp yüzün mimik kaslarının hareketini sağlamaktadır.
Derin plan yüz germe ameliyatlarında bu tabaka alttaki dokulardan ayrılarak yeterince serbestleştirilir ve dokular önceden olduğu bölgeye doğru taşınır. Bu da hastanın mimik kaybı, aşırı gergin bir cilt ve doğallıktan uzak bir görünüm gibi sonuçlar yaşanmadan 10-15 yıl önceki görünümüne mümkün olan en kalıcı şekilde kavuşmasına yardımcı olur.

 

Derin plan yüz germenin avantajları

Yüzün orta kısmının bir bütün halinde yukarıya doğru taşınmasının bazı avantajları vardır.
Zaman ve mimik hareketleriyle yaşlanan yüz bütün olarak yukarı taşındığından doğal bir germe etkisi gözlemlenebilir.
Dikişler yüz kaslarına yakın bölgelere konulduğu için diğer yüz germe ameliyatlarına nazaran bir miktar daha fazla gerginlik etkisi sağlanabilir.

 

Derin plan yüz germenin riskleri

Derin plan yüz germenin diğer yüz germe tekniklerine göre dezavantaj sayılabilecek yönü ise şudur: SMAS dokusu alttaki dokulardan ayrılırken oluşabilecek sinir hasarı riski, diğer yöntemlere göre daha fazladır. Bu hasar genellikle geçici olsa da ameliyat öncesinde bu riskin değerlendirilmesi ve hastanın bu ameliyata uygun olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.
Bunun yanı sıra, derin plan yüz germe tekniği diğer tekniklere kıyasla daha fazla detaylı anatomik bilgi ve daha uzun bir öğrenme eğrisi gerektirmektedir.
Dr. Bora Ok, plastik cerrahinin öncülerinden Dr. Bryan Mendelson’ın düzenlediği anatomi ve kadavra kurslarında derin plan yüz germeye ilişkin eğitimler almıştır. Dr. Ok, aynı zamanda derin plan yüz germe ameliyatı üzerine bir kitap kaleme almış olan dünyaca tanınan cerrah Dr. Andrew Jacono’yu da New York’daki kliniğinde ziyaret ederek gözlemlerde bulunmuştur.
Tüm hastalar için ideal tek bir yüz germe tekniğinin olmadığı, her bir hasta için uygun yöntemin doktoru ile yapacağı detaylı görüşme sonucu belirlenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

2. Endoskopik orta yüz germe (Endoscopic mid facelift)

Orta yüz germe nedir?

Orta yüz germe, yaşlanma etkilerinin en hızlı görüldüğü yerlerden biri olan orta yüz bölgesindeki sarkıklık ve kırışıklıkları gideren kalıcı bir cerrahi yöntemdir.

Kasların zayıflaması, yağ dokusunun azalması, cildin elastikiyetini ve nem oranını kaybetmesi, ciltte ve özellikle yüzde sarkma ve kırışıklık gibi sonuçlar doğurur. Özellikle yanak bölgesinde sarkıklık ve burun kenarından ağız kenarına inen çizgilerin (nazolabial çizgi) ve göz yaşı oluklarının belirginleşmesi, gözaltlarında oluşan çukur görüntü ve alt yanağın dolgunlaşması orta yaşlardan itibaren yorgun ve yaşlı ve bir görüntü doğurarak kişileri rahatsız etmektedir.

Bu sıkıntıları orta yüz ameliyatı ile gidererek hastaları daha genç bir görünüme kavuşturmak mümkündür.

 

Orta yüz ve erken yaşlanma

Orta yüz, yaşlanmanın etkilerinin en iyi izlenebildiği bölgelerden biridir. Yüzü, yatay olarak üçe ayırdığımızda ortada kalan, yani göz ve çevresi, elmacık kemikleri ve yanaklar, burun yanları ve ağız çevresini kapsar. Erken yaşlanma belirtileri de en çok bu bölgede görülür.

 

Nazolabial çizgilerin giderilmesi

Burun kenarından ağız kenarına doğru inen ve yanakların aşağı sarkmasıyla daha belirgin hale gelen gülme çizgileri veya nazolabial çizgiler çoğu zaman çeşitli dolgular ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır.

Fakat gerçek sorun çoğunlukla hacim kaybından ziyade sarkmadır. Dolayısıyla dolgu uygulamaları, sarkma kaynaklı nazolabial çizgileri yok etmede orta-uzun vadede başarılı olamaz.

 

Endoskopik orta yüz germe nasıl yapılır?

Genel anestezi altında yapılan ve ortalama 2-3 saat süren orta yüz germe (mid face lift) ameliyatları, saçlı deride şakakta ve ağız içinden yapılan kesiler ile uygulanır.
Yüzde sarkmaya sebebiyet veren yağ yastıkçıkları yukarı taşınarak doğal bir gerginlik sağlanır. Elmacık kemiğinin dolgunlaşması, yanaklardaki sarkmanın ve göz altı torbalarının giderilmesiyle cilt sıkı ve genç bir görünüme kavuşur.
Orta yüz germe ameliyatı, bu sayede yumuşak dokuda oluşan derin çizgilere ve kırışıklıklara da kesin çözüm sunar. Doktorunuz yapacağı muayenede orta yüz estetiği için uygun bir aday olduğunuza karar verdiği takdirde, bu ameliyat ile daha dinlenmiş, daha dinamik, daha genç bir yüze kavuşabilirsiniz.
Orta yüz estetiği, ihtiyaç halinde üst ve alt göz kapağı ameliyatı ve kaş kaldırma ameliyatı ile de birlikte uygulanabilmektedir.

 

Orta yüz germe kaç yaşında yapılmalıdır?

Orta yüz germe için ideal adaylar 35-50 yaş aralığındadır. 50 yaştan sonra genellikle yüzün alt kısmında daha çok sarkma olacağı için bu hastalar için orta yüz germe uygun olmaz, daha kapsamlı seçenekleri değerlendirmek gerekir.

 

Orta yüz germe ameliyatı iyileşme süresi nedir?

Ameliyattan sonra ortaya çıkan morluk ve şişlik gibi durumlar 7 ila 10 gün içinde büyük oranda hafifler. Şişliğin tamamen geçmesi 6 haftayı bulabilir. Yüzün nihai şeklini alması için ise en az 6 aylık bir süre gerekmektedir.

 

Orta yüz germe fiyatı nedir?

Endoskopik orta yüzde germe ameliyatı için uygun bir aday olup olmadığınız doktorunuzun yapacağı muayenede ortaya çıkacaktır. Orta yüz germe fiyatını öğrenmek ve konsültasyon randevusu almak için +90 552 822 23 21 numaralı Whatsapp hattından kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

3. Dikey yüz germe (Vertical face lift)

Dikey yüz germe nedir?

Dikey yüz germe, yanakların alt kısmı, çene, çene hattı ve boyundaki sarkıklıkları gidererek daha sıkı ve daha genç bir görünüme kavuşmayı sağlayan estetik ameliyattır.
Yaş ve yer çekiminin etkisi, özellikle alt yüz cildinin aşağı doğru çekilmesine ve yığılmasına sebep olur. Bu da yüzün doğal oval şeklinin kaybolarak dörtgen bir şekil almasına yol açar. Gıdının belirginleşmesi, boyun açısının kaybolması ve gevşek bir görünüm oluşması bu bölgede görülen diğer sorunlardır. Tüm bu problemler dikey yüz germe operasyonuyla çözülebilir.

 

Dikey yüz germe nasıl yapılır?

Dikey yüz germede cilt sarkıklığının derecesine ve hastanın yaşına uygun bir açıyla dikey olarak yukarı çekilerek doğal bir görünüm oluşturulur. Yüzün dikey olarak gerilmesi sarkan yanakları, burun kenarındaki nazolabial çizgileri, Marionette çizgileri denen sarkık ağız köşelerini olmaları gereken yere yükseltirken boyundaki hindi görünümünden kurtulmayı sağlar.

4. Endoskopik tam yüz germe (Endoscopic full facelift)

Endoskopik tam yüz germe nedir?

Tam yüz germe ameliyatı, yüzün farklı bölgelerine müdahale edilen alın germe ve orta yüz germe operasyonlarının bir arada yapılmasıyla tüm yüzde gençleştirme sağlayan ameliyattır. İhtiyaç duyulduğu takdirde göz kapağı ameliyatları ve yağ enjeksiyonları da bu ameliyat esnasında yapılarak yüzün tümünde bütünsel olarak daha genç ve daha dinlenmiş bir görünüm elde edilir.
Özel bir mikro kamera sistemi kullanılan endoskopik yöntemde yüz germe 1-2 cm’lik küçük kesilere ilaveten ağız içinden yapılan kesilerle uygulanır. Böylece izlerin en az düzeyde olması sağlanır.

 

Kimler tam yüz germe yaptırabilir?

Daha çok deri sarkıklığının fazla ön planda olmadığı hastalara uygulanan endoskopik tam yüz germe, genç ve orta yaştaki hastaların yüzün şeklini daha orantılı, daha estetik göstermeyi sağlar.


Yüz Estetiği
En güzel serüveninize başlayın!
Invalid Input
Invalid Input
Doğru değeri giriniz!
Invalid Input
Onayınız gerekiyor.
Invalid Input

Please publish modules in offcanvas position.